Pravidla inzerce

 1. Portál Realingo.cz (dále jen „R-portál“) je určen pro samoobslužné vkládání inzerce. Před vstupem do systému se musí každý inzerent autorizovat přes e-mailový účet a heslo.
 2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 3. Fyzická, fyzická osoba podnikající či právnická osoba (dále jen „inzerent“) má povoleno vkládat neomezený počet nabídek, ale je povinen dodržet veškerá pravidla inzerce na R-portálu. V případě právnických osob je vyžadováno zvolení typu účtu „Realitní kancelář“.
 4. Vkládaný inzerát musí souviset se zaměřením R-portálu, tedy inzerce nemovitostí. Je zakázáno vkládat obrázky a text, které nesouvisí s obsahem serveru, jsou urážlivá či rasistická a odporují zákonům České republiky.
 5. Na R-portálu nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením, pokud to nepovolí nebo tak neučiní sám provozovatel.
 6. Základní řazení inzerce je automaticky a jednotně řízeno systémem, přičemž provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení.
 7. Inzerent se zavazuje do 24 hodin po změně stavu nemovitosti aktualizovat nabídku na R-portálu.
 8. Inzerát beze změny v době delší než 12 měsíců bude automaticky stažen. Inzerent je oprávněn opětovně aktivovat nabídku, je-li stále platná.
 9. Inzerent se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti a dále se zavazuje pravdivě vyplnit co nejvíce údajů k nemovitosti. Za veškeré zveřejněné informace pod hlavičkou inzerenta nese plnou odpovědnost inzerent.
 10. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou a je provozovatelem vyžadováno jejich pravdivé vyplnění.
 11. Je zakázáno do textového pole „Popis“ a jednotlivých kolonek, vkládat reklamní odkazy na jiné inzeráty, obchodní sdělení, názvy konkurence, URL adresy vedoucí na jiné servery či jiné informace nesouvisející s povahou inzerátu na R-portálu. Inzerent se dále zavazuje vyplňovat jednotlivé kolonky odpovídajícími údaji, které nebude opakovaně uvádět v textovém poli.
 12. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce „Kontakty“ a nebudou se vyskytovat na jiných místech k tomu neurčených.
 13. Je zakázáno vkládat duplicitní inzeráty. V takových případech má provozovatel právo zablokovat duplicitní inzeráty a v případě jejich opakovaného vytváření ze strany inzerenta může provozovatel zablokovat celou jeho inzerci.
 14. Ceny musí být pravdivé a uvedeny včetně DPH. Poplatky nad rámec ceny musí být rovněž zřetelně uvedeny.
 15. Fotodokumentace nesmí obsahovat samotné logo společnosti místo fotografie. Logo je povoleno umístit na fotografii pouze jako vodoznak a nemělo by být umístěné v levém horním rohu či by nemělo být nepatřičně velké. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na umístění vodoznaku na načtené fotografie do R-portálu.
 16. Minimální počet fotografií pro uveřejnění inzerátů je 1 s rozlišením alespoň 480x360. Výjimku tvoří nabídka „Spolubydlení“, kde není fotografie nezbytná.
 17. Provozovatel poskytuje všem inzerentům technickou podporu na info@realingo.cz.
 18. Novou nemovitostí se rozumí nově vložená nemovitost v nabídce. Je zakázáno opakované vkládání či exportování stejných nemovitostí za účelem manipulace s datem a získání statusu nové nemovitosti („nové“). V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo použít technické prostředky k tomu, aby byla nemovitost stále uváděna s původním datem vložení. Rovněž tyto aktivity ze strany inzerenta mohou být považovány důvod k zablokování celé nabídky inzerenta.
 19. Aktualizací nemovitosti se rozumí zejména aktualizace ceny či jiné změny, které významně mění stav nebo kvalitu nabídnuté nemovitosti. Za aktualizaci nelze považovat například doplnění popisu, doplnění fotografie či jinou změnu související s kvalitou inzerovaných dat. V těchto případech si provozovatel vyhrazuje právo uvádět nemovitost s původním datem aktualizace.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo všechny vkládané inzeráty kontrolovat a v případě zjištění, že inzerát neodpovídá pravidlům inzerce, má právo inzerát bez upozornění zablokovat. Zároveň však není povinen kontrolovat veškerou inzerci na R-portálu.
 21. Inzerent není oprávněn zveřejnit nabídku nemovitostí, které sám nevlastní, nebo nemovitosti, k jejichž nabízení není oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí.
 22. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či zablokovat z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto „Pravidel inzerce“ anebo z důvodu jejich opakovaného méně závažného porušování.
 23. U nemovitostí exportovaných přes realitní programy má provozovatel právo zkrátit popis inzerátu tak, aby odpovídal technickým podmínkám zobrazení na straně provozovatele.